Även som utlänning känner jag mig väl inkluderad i nätverket

Sedan jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu har jag varit med på flera evenemang för att väcka ungdomars intresse för EU-frågor.

Sedan jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu har jag varit med på flera evenemang för att väcka ungdomars intresse för EU-frågor. Jag ordnade till exempel en workshop med tillsammansieuropa.eu och One Hour For Europe, en europeisk ungdomsorganisation som jag är med i. Där jobbar jag med att informera ungdomar om EU:s mål och syften, praktikmöjligheter vid institutionerna osv. 

Genom tillsammansieuropa.eu har jag också fått kontakt med folk som jobbar på Europaparlamentet. Till exempel träffade jag Jaume Duch vid ett möte på Europaparlamentets kontor i Portugal, tillsammans med några andra unga portugisiska aktivister och volontärer inom tillsammansieuropa.eu. Jag har också använt plattformen för att dela mina idéer om vad man kan göra för att motivera ungdomar att rösta när det är EU-val och hur ungdomar kan känna större samhörighet med Europa.

Genom tillsammansieuropa.eu har jag kunnat agera för värderingar jag står för och bidra som volontär. Jag har också ordnat workshoppar, varit med på mässor tillsammans med andra ungdomar – för att informera om vilka vi är och vad vi gör – och lagt fram mina idéer för personer som kan påverka hur Europaparlamentet agerar. Tack vare det här nätverket känner jag mig inkluderad, inte som en outsider.

Genom tillsammansieuropa.eu har jag kunnat agera för värderingar jag står för och bidra som volontär.

Mariana, Portugal