tillsammansieuropa.eu: Demokrati gör oss till de vi är

Tillsammansieuropa.eu är ett nätverk och en gemenskap som samlar människor som tror på demokrati och som vill att demokrati ska få en verklig betydelse nu när nästa EU-val närmar sig. Varför är det här viktigt? Och framför allt – varför är det viktigt just för dig?

  • demokrati gör oss till de vi är. Demokrati leder till fred och frihet och ger en god livskvalitet för EU:s medborgare. Det spelar ingen roll var du befinner dig eller när du bestämmer dig för att ändra på något du bryr dig om. Det kan vara litet eller stort – det kan handla om att skriva på en namninsamling, delta i ett evenemang eller utnyttja sin rösträtt.
  • men demokrati är ett ständigt pågående arbete.Det är viktigt att komma ihåg att demokrati skapas av enskilda personer. Ju fler vi är som jobbar tillsammans och ju fler vi är som röstar, desto starkare blir demokratin. Men det finns alltid utrymme för förbättringar. Byggandet av Europeiska unionen har alltid varit och är fortfarande ett pågående projekt. Samma sak gäller för demokrati.
  • tillsammans kan vi gå längre. Europeisk demokrati är ett grundläggande värde som vi alla delar oavsett politisk tillhörighet eller åsikt.   Demokrati är mycket lättare att upprätthålla tillsammans än på egen hand.  Tillsammansieuropa.eu samlar numera tiotusentals människor från hela EU. De vill uttrycka sin åsikt och arbeta för att stärka den europeiska demokratin, detta grundläggande värde som är själva stommen för vår livsstil i Europa.
Tillsammansieuropa.eu är ett projekt som drivs av Europaparlamentet med målet att få så många människor som möjligt att delta i Europas demokratiska liv och i synnerhet att öka valdeltagandet till EU-valet 2024.

För att göra det ser tillsammansieuropa.eu till att människor möts, både lokalt och runt om i Europa, för att utbyta kunskap, lära sig nya saker och förmedla vårt budskap till samhällen omkring oss. Inför EU-valet 2019 sammanförde vi över 300 000 personer som aktivt hjälpte till med att marknadsföra valet. Idag är tillsammansieuropa.eu ett levande och växande nätverk som arbetar för att främja den europeiska demokratin. Vi gör vårt bästa för få andra att rösta 2024 – för ju fler som röstar, desto starkare blir vår demokrati!

vem riktar sig tillsammansieuropa.eu till?

Tillsammansieuropa.eu riktar sig till alla som vill stå upp för demokratin i Europa genom att bidra till ett ökat valdeltagande i EU-valet 2024. Det är en gemenskap som består av enskilda medborgare från hela EU, men alla typer av civila organisationer eller ungdomsnätverk kan anmäla sig som partner och arbeta mot samma mål.
Tillsammansieuropa.eu ger stöd till alla som är för den europeiska demokratin genom att göra dem starkare och tryggare i att föra fram sin åsikt, dela sina värderingar och agera. Detta tack vare en stark gemenskap. Vi välkomnar volontärer oavsett ålder och bakgrund såväl som grupper eller organisationer. Var du än befinner dig, vad du än gör, oavsett ideal eller övertygelse, är allt som krävs att du delar vårt engagemang för demokrati.

vad vi gör – och vad du kan göra.

Du får möjlighet att träffa och knyta kontakt med likasinnade européer och ta del av deras idéer och projekt. Vi delar med oss av våra kunskaper och hjälper dig att utveckla din kompetens – göra din röst hörd, utrycka dina idéer för framtiden och diskutera med europeiska beslutsfattare. Vi hjälper dig att hitta personer och organisationer som är engagerade i samma frågor som du. Du får en personlig kontakt med Europaparlamentet och möjlighet att vända dig till parlamentets team runtom i Europa. Sist men inte minst kommer vi att uppmärksamma dina och våra gemensamma framgångar. Tillsammans.

hur gör vi det?

Hemsidan tillsammansieuropa.eu är samlingspunkten för alla våra gemensamma aktiviteter som syftar till att främja demokrati och lyfta fram EU-valet 2024. Vi skickar regelbundna mejl om idéer till evenemang som du kan anordna, sådant som du kan göra, och idéer du skulle vilja dela. Vi ger alla tillgång till rätt verktyg för att delta i och anordna egna evenemang – och för att sedan dela sina framgångshistorier med nätverket. För den som vill göra ännu mer finns våra team över hela Europa, Europaparlamentets förbindelsekontor, som kan kontakta dig för att erbjuda kurser och stöd så att dina idéer och evenemang får största möjliga spridning.  På hemsidan har du direkt tillgång till Europaparlamentets kampanj- och kommunikationsmaterial som du kan ladda ner och använda till dina egna aktiviteter. Du kan också dela med dig av dina bidrag och ditt material så att andra kan lära sig av det.

together.eu: Together for democracy

There’s something I want to tell you, it’s important.

It’s about something invisible that truly touches all our lives.

It’s all around us.

Yet quite often, we do not notice it enough.

Or only when it disappears.

When it’s too late.

It’s a very unique place.

A place where everyone is welcome.

No matter the team you support or the clothes you wear.

A place where you can speak freely without going to jail.

A place where you don’t die for a strand of hair.

A place where the future isn’t in only one man’s hands.

Where you can kiss whoever you want.

Where we can feel safe and take care of each other.

And where our kids would want to live too.

A place where we unite against adversity and decide on our future together.

It’s a precious place.

It’s called democracy.

Together, let’s keep it strong.

Join together.eu for democracy.