Vilka prioriterade frågor driver vi inför det svenska EU-ordförandeskapet och hur påverkar det dig?

Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet

onsdag 6 april 2022 13:00 14:00
Uppkopplad
36 Deltagare
SverigeVilka prioriterade frågor driver SKR inför det svenska EU-ordförandeskapet och hur påverkar det dig?

Seminariet handlar om SKR:s prioriterade EU-frågor och våra prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet 2023. De prioriterade frågorna har sin utgångspunkt i SKR:s roll som  arbetsmarknadspart och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner. 

I samtalet deltar Jeanette Grenfors, arbetsrättsjurist och expert samt Malin Looberger, EU-samordnare, på SKR samt Anna Wetter Ryde, forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier. 

Datum: 6 april
Tid: Klockan 13.00-14.00
Plats: Samtalet hålls på den digitala mötesplattformen Zoom. En möteslänk skickas till den e-post du anger i anmälan den 5 april.
Anmälan: Anmäl dig här senast klockan 12.00 den 5 april. 

Varmt välkommen! 

”Arbetsmarknadens parter och EU – inför det svenska ordförandeskapet” är en seminarieserie i fem delar som syftar till att belysa de största svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas prioriteringar i EU. På vart och ett av de fem seminarierna kommer respektive part – LO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO – att diskutera vad den egna organisationen har för målsättningar på EU-nivå, varför de driver sina respektive prioriteringar samt hur de verkar för att förverkliga dem. Varje seminarium inleds med en halvtimmes presentation av Anna Wetter Ryde, Sieps.

Serien är ett samarrangemang mellan Europaparlamentets kontor i Sverige och nätverket Tillsammans i Europa samt LO,SACO, Svenskt Näringsliv, SKR och TCO.  Medverkande

Card image description

Jeanette Grenfors 

Arbetsrättsjurist och expert, SKR

Card image description

Malin Looberger 

EU-samordnare

SKR.se

Card image description

Anna Wetter Ryde

Forskare, Sieps