Att gå med i ett nätverk av likasinnade

Sabīne – student, statsvetenskap. Jag var på sätt och vis involverad i tillsammansieuropa.eu redan innan plattformen fanns för jag var med i dess föregångare, kampanjen denhärgångenröstarjag.eu. Jag engagerade mig i kampanjen på gymnasieskola nr 25 i Riga som är en av Europaparlamentets ambassadörsskolor.

Tack vare kampanjen denhärgångenröstarjag.eu kunde aktivister i Lettland och resten av Europa hjälpa till inför valet till Europaparlamentet och uttrycka sina åsikter i ett större sammanhang. Strax före valet åkte jag till Bryssel och var med på ett europeiskt seminarium om desinformation och EU-valkampanjen, där ungdomar från olika europeiska länder tillsammans presenterade idéer för företrädare för Europaparlamentet. Idén om att låta denhärgångenröstarjag.eu leva vidare efter valet som en EU-plattform togs också upp. Tanken med det var främst att skapa en mötesplats för likasinnade och att informera om evenemang även i andra medlemsstater. Strax efteråt fick jag ett mejl om att gå med i EU-nätverket och då kände jag direkt att mina och de andra ungdomarnas insatser vid seminariet hade nått fram!

Innan kanske man tänkte att såna här seminarier eller evenemang är meningslösa, men nu fick jag ett snabbt och tydligt svar – de är viktiga för alla som engagerar sig i tillsammansieuropa.eu. Och bakom det svaret finns människor som vill stå upp för och försvara det här. Trots pandemibegränsningarna har jag varit med på olika evenemang inom alumniprogrammet för Europaparlamentets ambassadörsskolor, både live och online, och det har varit både lärorikt och inspirerande. Men det allra viktigaste är nog ändå den växande gemenskapen på plattformen, eller Facebook-gruppen, där alla intresserade kan samlas och vara med och forma framtidens EU.