Time to connect!

Jag ville lära mig mer om de europeiska institutionerna och vara medveten om vad som föreslås i Europaparlamentet.

Jag anmälde mig till plattformen tillsammansieuropa för att lära mig mer om EU:s institutioner och hänga med i vad som händer i Europaparlamentet. Jag visste inte tillräckligt om hur Europaparlamentet fungerar eller exakt vad ledamöterna gjorde.

Genom tillsammansieuropa har jag deltagit i flera evenemang, träffat folk från hela Europa och till och med besökt Europaparlamentet i Strasbourg. Jag har träffat parlamentsledamöter från flera länder, bland annat Portugal, och diskuterat viktiga frågor med dem, och jag har också träffat olika aktivister och andra unga européer som jag.


Genom tillsammansieuropa har jag också rest till Europaparlamentet. Där kunde jag bland annat slå mig ner på Europarlamentarikern Pedro Marques plats och med egna ögon se hur parlamentet arbetar. Jag har träffade också Jaume Duch, Europaparlamentets generaldirektör för kommunikation, och vi diskuterade Europas framtid och hur vi ungdomar kan bidra.


Jag uppmuntrar alla att anmäla sig till tillsammansieuropa.

Dinis, Portugal